Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Νο 13/2018 Δ.Σ. Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                   Αταλάντη  18/10/2018
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                           Αριθ. Πρωτοκόλλου: 14370
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη 

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr    

 Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Νο 13/2018

ΠΡΟΣ

         Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Νο 23/2018 Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                      Αταλάντη    18/10/2018
                                                                                                                    Αριθ. Πρωτοκόλλου: 14369

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Νο 23/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Κέντρο Κοινότητας-Αιτήσεις στα ΚΕΠ για το επίδομα ορεινών περιοχών 2018 (600 ευρώ)

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο (.pdf) του ΟΠΕΚΑ με θέμα την Εισοδηματική Ενίσχυση Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

Κέντρο Κοινότητας-Έναρξη Προγράμματος παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες

Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε 1.250 πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες, του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ.

Η υποβολή των αιτήσεων από τις δικαιούχους γίνεται ηλεκτρονικά σε οποιοδήποτε ΚΕΠ και ξεκινά την 15/10/2018 και θα διαρκέσει μέχρι και την 9/11/2018.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες που, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, είναι συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), οι οποίες έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα, έχουν τουλάχιστον 4 τέκνα τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Νο 22/2018 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ   ΛΟΚΡΩΝ                                                                        Αταλάντη    11/10/2018
                                                                                                        Αριθ. Πρωτοκόλλου: 13969

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Νο 22/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Σελίδες