Αναγκαστική Απαλλοτρίωση Ακινήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1
ΠΛΗΡ. Κος Αθ. Τσαρούχας
Τηλ. 2233351300-310

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Λοκρών, πρόκειται να προβεί σε αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ τ.Α. 17/2001) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» και των άρθρων 211 και 212 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Παράταση Προγράμματος Κοινωνικής Παρέμβασης "ΓΕΦΥΡΑ" - Δράση "αρχή...ΖΩ!"

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία σε μορφή .pdf

1. Τροποποίηση Απόφασης-Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης "αρχή...ΖΩ!"
2. Συνοπτική Περιγραφή της δράσης "αρχή...ΖΩ!"

Κέντρο Κοινότητας-Διανομή τροφίμων στους δικαιούχους του προγράμματος ΚΕΑ-ΤΕΒΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  18-09-2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Ν.ΑΒΡΑΑΜ 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παπαναγιώτου Άννα-Ψυχολόγος
ΤΗΛ: 22330-22191, 2233081052
FAX:2233081052
EMAIL: kentrokoin.dimoslokron@gmail.com
             pronoialokrwn@gmail.com 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

                                                                                                                 Αταλάντη 04/09/2018
                                                                                                                 Αριθ. Πρωτ. 10163

 

                                                                                                       Προς :

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 18/2018 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ   ΛΟΚΡΩΝ                                                                                            Αταλάντη    11/9/2018
                                                                                                                           Αριθ. Πρωτοκόλλου: 10539

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Νο 18/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Σελίδες