Ανακοινώσεις

Εγγραφές στα ΚΔΑΠ Δήμου Λοκρών

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι το τέλος Μαΐου θα γίνουν οι αιτήσεις για τους μαθητές που θα εγγραφούν στα ΚΔΑΠ το σχολικό έτος 2017 - 2018.
Για την υποβολή των αιτήσεων οι μητέρες θα πρέπει να έχουν: 
- Κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση εργοδότη (για εργαζόμενες του ιδιωτικού τομέα) ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (για αυτοαπασχολούμενες)
- Την πράξη προσδιορισμού φόρου, που σημαίνει ότι πρέπει να έχουν καταθέσει τη φορολογική δήλωσή τους, έτους 2016 (1/1/2016-31/12/2016).

Τοποθέτηση κωδώνων συλλογής γυαλιού

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Στο πλαίσιο ενίσχυσης και βελτίωσης του υφιστάμενου προγράμματος ανακύκλωσης του Δήμου Λοκρών , οι εξαγγελίες της Δημοτικής Αρχής γίνονται πράξη  και πυκνώνει το δίκτυο των μπλε κάδων ενώ δημιουργείται νέο παράλληλο δίκτυο κωδώνων συλλογής γυαλιού.

 Πιο συγκεκριμένα ενημερώνουμε τους Δημότες ότι τοποθετήθηκαν ήδη κώδωνες συλλογής γυαλιού στα εξής σημεία :

● ΑΤΑΛΑΝΤΗ: Παρκάκι , (έμπροσθεν Mezzo) , Χαμαϊ-Θανάση , (Έμπροσθεν fuego) , Σκάλα (2 κώδωνες )  , Τραγάνα παραλία (2 κώδωνες).

Ενημέρωση για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Ενημέρωση για τη διασύνδεση των κοινωνικών προγραμμάτων ΚΕΑ & ΤΕΒΑ από το Δήμο Λοκρών

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.17108/875/2017-ΦΕΚ 1474/Β/ 28-4 2017 Υπουργικής Απόφασης (επισυνάπτεται),  οι δικαιούχοι του ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) από 01/06/2017, εντάσσονται αυτοδίκαια στις παροχές του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (TEBA/FEAD)».

Πρόγραμμα GRECOSELF για την πρόληψη του καρκίνου της μήτρας

Πρόγραμμα  GRECOSELF  με πρωτοβουλία του κέντρου  Υγείας Αταλάντης

Το  Κέντρο Υγείας  Αταλάντης  σε  συνεργασία  με  την 5η  Υ.Π.Ε. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  συναποφάσισε την πραγματοποίηση του προγράμματος GRECOSELF- για την πρόληψη του καρκίνου της  μήτρας.

Εφαρμόζεται  πρώτη φορά  και  αποτελεί μία  από  τις πλέον πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους.  
Είναι  πανελλαδική δράση για τον προληπτικό έλεγχο γυναικών που διαβιούν σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ηλικίας 25- 60 ετών.

Ενημέρωση σχετικά με τα κουνούπια

logo

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 9-5-2017

Μέτρα προστασίας κατά των κουνουπιών

  H σωστή καταπολέμηση των κουνουπιών περιλαμβάνει μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται τόσο σε επίπεδο κοινού όσο σε επίπεδο Πολιτείας.
Σε ότι αφορά το κοινό τα μέτρα προστασίας κατά των κουνουπιών περιλαμβάνουν την εφαρμογή τους σε χώρους εντός των οικιών ή δίπλα σε αυτές καθώς και σε ατομικό επίπεδο.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα "Εμπόρων"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                             ΛΑΜΙΑ  
8-5-2017
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.  1464/70231
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η ανωτέρω σχετική ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται έως τις 30-06-2017, η προβλεπόμενη από την παράγραφο 8 του αρθρ. 7 της ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/τ.Β’.)προθεσμία υποβολής αίτησης εγγραφής κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, που δραστηριοποιείται στα πλαίσια εφαρμογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ.

Αποψίλωση οικοπέδων για την αποφυγή πυρκαγιάς

logo

Αταλάντη 04/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Αποψίλωση οικοπέδων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς»

        Ο Δήμος Λοκρών , ανταποκρινόμενος στην υπ’ αριθμ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β ́1346/25 -4-2012), καλεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων  που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, να προβούν στην αποψίλωση αυτών από ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους όπως και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα σε αυτά, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.

Ενημέρωση για Ανακύκλωση

logo

ΑΤΑΛΑΝΤΗ  2/5/2017

Ο Δήμος Λοκρών , έχει εκπονήσει  και υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες, Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, μεταξύ των άλλων στόχων, εξειδικεύει τον Στόχο Χωριστής Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών.(χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί).

Σελίδες