Ανακοινώσεις

Ενημέρωση σχετικά με τα κουνούπια

logo

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 9-5-2017

Μέτρα προστασίας κατά των κουνουπιών

  H σωστή καταπολέμηση των κουνουπιών περιλαμβάνει μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται τόσο σε επίπεδο κοινού όσο σε επίπεδο Πολιτείας.
Σε ότι αφορά το κοινό τα μέτρα προστασίας κατά των κουνουπιών περιλαμβάνουν την εφαρμογή τους σε χώρους εντός των οικιών ή δίπλα σε αυτές καθώς και σε ατομικό επίπεδο.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα "Εμπόρων"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                             ΛΑΜΙΑ  
8-5-2017
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.  1464/70231
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η ανωτέρω σχετική ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται έως τις 30-06-2017, η προβλεπόμενη από την παράγραφο 8 του αρθρ. 7 της ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/τ.Β’.)προθεσμία υποβολής αίτησης εγγραφής κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, που δραστηριοποιείται στα πλαίσια εφαρμογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ.

Αποψίλωση οικοπέδων για την αποφυγή πυρκαγιάς

logo

Αταλάντη 04/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Αποψίλωση οικοπέδων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς»

        Ο Δήμος Λοκρών , ανταποκρινόμενος στην υπ’ αριθμ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β ́1346/25 -4-2012), καλεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων  που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, να προβούν στην αποψίλωση αυτών από ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους όπως και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα σε αυτά, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.

Ενημέρωση για Ανακύκλωση

logo

ΑΤΑΛΑΝΤΗ  2/5/2017

Ο Δήμος Λοκρών , έχει εκπονήσει  και υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες, Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, μεταξύ των άλλων στόχων, εξειδικεύει τον Στόχο Χωριστής Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών.(χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί).

Σελίδες