Ανακοινώσεις

Δημοσίευση Περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου - Προϋπολογισμος Οικονομικού Έτους 2015 για το ΝΠΔΔ και το Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης

 14/193/2014  Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

                                           ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

                                                                             ΝΠΔΔ

 

                           ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 

 

 

ΕΣΟΔΑ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                               

518.073,51

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                                                           

1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                               

519.073,51

ΕΞΟΔΑ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                                                                             

501.800,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                                                                     

17.273,51

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                

519.073,51

Δημοσίευση Απολογισμών Οικονομικού Έτους 2013 για το N.Π.Δ.Δ του Δήμου Λοκρών

Παρακάτω φαίνονται αναλυτικά ,σε μορφή .pdf, οι Απολογισμοί του Οικονομικού Έτους 2013 για :

  • Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού και Αθλητισμού
  • Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
  • Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης

 

Δημοσίευση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015 Δήμου Λοκρών

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                      Αταλάντη 14/11/2014
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
                                                                                                               Αριθμ. Πρωτ.20358
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι κατόπιν της με αρ. 12/188/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί "Ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Λοκρών Οικονομικού έτους 2015", η οποία παρουσιάζει τα παρακάτω στοιχεία:

Δημιουργία Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              Αταλάντη 3-11-2014
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                       Αρ. πρωτ.  100
ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ
                                                    
Ν.Π.Δ.Δ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

 

Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η αξιολόγηση και η έρευνα ανάπτυξης ενεργειών Πολιτισμού και Αθλητισμού και μεταξύ άλλων, οι δράσεις για τη στήριξη και διάδοση της σύγχρονης καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, ατομικής και συλλογικής καθώς και η διάδοση και η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας.

Στο πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού, προτάθηκε και εγκρίθηκε (απόφαση Δ.Σ.  Ν.Π.Δ.Δ. 7/25/ 2013) η Δημιουργία καλλιτεχνικού εργαστηρίου.

Ειδικότερα, προτείνεται η δημιουργία καλλιτεχνικών τμημάτων για τις εξής θεματικές:

Σελίδες