Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Ψηφοφορίας Δημοψηφίσματος 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Αταλάντη 2-7-2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 39 του Π.Δ. 26/2012 ( ΦΕΚ 57/2012 Τεύχος Α΄) « Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών».

β) Του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν.4023/2011 « Διεύρυνση της Άμεσης και Συμμετοχικής Δημοκρατίας με τη Διενέργεια Δημοψηφίσματος» ( Α΄220).

2. Το Π.Δ. 38/2015 ( Α΄63/28-6-2015) με το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.2 του Συντάγματος προκηρύχθηκε δημοψήφισμα.

3. Την με αριθ. Πρωτ: 88606/1774/30-6-2015 Προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας.

Μετάθεση ημερομηνίας διαγωνισμού "Προμήθεια Σταθμών Μεταφόρτωσης"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ:ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                     Αρ. Πρωτ. 10072
ΔΗΜΟΣ:ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                          Ημερ.: 01/07/2015
Ταχ. Διεύθυνση:Πλατεία Δημαρχείου
Πληροφορίες:Τρ.  Σιούλα
Τηλέφωνο:2233089311
Fax: 2233089311

ΘΕΜΑ: «Μετάθεση ημερομηνίας διαγωνισμού  << Προμήθεια Σταθμών Μεταφόρτωσης>>  

Ανακοίνωση Επαναλειτουργίας Παιδικών Κατασκηνώσεων έτους 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Αθήνα 17 Ιουνίου 2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(πρωην ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΕΞΥΠ/ΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Μενάνδρου 22
Τ.Κ: 105 52 Aθήνα

 

Ανακοινώνεται στους συναδέλφους υπαλλήλους που υπηρετούν στο πρώην Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και στους Αγρότες της χώρας, ότι η διαμονή των παιδιών τους στην κατασκήνωση του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που βρίσκεται στο Σούνιο Αττικής, θα είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ, εκτός των εξόδων των εισιτηρίων μετακίνησης, από τον τόπο διαμονής τους μέχρι την Αθήνα που θα βαρύνουν τους κατασκηνωτές.

Ολόκληρη η ανακοίνωση όπου φαίνονται και οι επιπλέον απαραίτητες λεπτομέρειες, ακολουθεί ως συνημμένο αρχείο σε μορφή .pdf

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λοκρών 2015-2019

Ακολουθεί ως συνημμένο αρχείο σε μορφή .doc ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου Λοκρών, όπου φαίνονται όλες οι λεπτομέρειες, οι άξονες, τα μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου.
 

Δημοσίευση Περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου - Προϋπολογισμος Οικονομικού Έτους 2015 για το ΝΠΔΔ και το Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης

 14/193/2014  Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

                                           ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

                                                                             ΝΠΔΔ

 

                           ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 

 

 

ΕΣΟΔΑ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                               

518.073,51

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                                                           

1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                               

519.073,51

ΕΞΟΔΑ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                                                                             

501.800,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                                                                     

17.273,51

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                

519.073,51

Δημοσίευση Απολογισμών Οικονομικού Έτους 2013 για το N.Π.Δ.Δ του Δήμου Λοκρών

Παρακάτω φαίνονται αναλυτικά ,σε μορφή .pdf, οι Απολογισμοί του Οικονομικού Έτους 2013 για :

  • Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού και Αθλητισμού
  • Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
  • Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης

 

Δημοσίευση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015 Δήμου Λοκρών

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                      Αταλάντη 14/11/2014
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
                                                                                                               Αριθμ. Πρωτ.20358
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι κατόπιν της με αρ. 12/188/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί "Ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Λοκρών Οικονομικού έτους 2015", η οποία παρουσιάζει τα παρακάτω στοιχεία:

Δημιουργία Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              Αταλάντη 3-11-2014
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                       Αρ. πρωτ.  100
ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ
                                                    
Ν.Π.Δ.Δ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

 

Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η αξιολόγηση και η έρευνα ανάπτυξης ενεργειών Πολιτισμού και Αθλητισμού και μεταξύ άλλων, οι δράσεις για τη στήριξη και διάδοση της σύγχρονης καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, ατομικής και συλλογικής καθώς και η διάδοση και η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας.

Στο πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού, προτάθηκε και εγκρίθηκε (απόφαση Δ.Σ.  Ν.Π.Δ.Δ. 7/25/ 2013) η Δημιουργία καλλιτεχνικού εργαστηρίου.

Ειδικότερα, προτείνεται η δημιουργία καλλιτεχνικών τμημάτων για τις εξής θεματικές:

Σελίδες