Δημοτικό Συμβούλιο

 

  #   ΔΗΜΑΡΧΟΣ     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ. ΛΙΟΛΙΟΣ

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Σταθουλόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου Αντιδήμαρχος
2 Θεοδοσίου - Συροπούλου Ιωάννα του Κωνσταντίνου Αντιδήμαρχος
3 Καρατράντος Βασίλειος του Τράντου Αντιδήμαρχος
4 Κούρος Αλέξανδρος του Βασιλείου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
5 Κολομτσάς Ηλίας του Ζάχαρη Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
6 Τσοχαντάρης Δημήτριος του Ιωάννη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
7 Χριστοφόρου Ιωάννης του Δημητρίου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
8 Θεοχάρης Αναστάσιος του Παναγιώτη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
9 Γουρνάς Γεώργιος του Πέτρου Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου
10 Βλαχάβας Γεώργιος του Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
11 Μαρκοστάμος Παναγιώτης του Αθανασίου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
12 Κούρος Ιωάννης του Σταύρου Αντιδήμαρχος
13 Παπαχριστόπουλος Νικάλαος του Δημητρίου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
14 Κυριαζής Βασίλειος - Δαμιανός του Θεμιστοκλή Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
15 Χρήστου Δημοσθένης του Σταύρου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
16 Κοτσαφίτη Αντιγόνη του Δημητρίου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
17 Αγγελούσης Κωνσταντίνος του Γεωργίου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
18 Σούλιας Κωνσταντίνος του Δρόσου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
19 Γκιώνης Άγγελος του Νικολάου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
20 Παπαγεωργίου Ιωάννα του Δήμου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
21 Σωτήρχου Νικόλαος του Γεωργίου Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
22 Καζάνας Ζαχαρίας του Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
23 Σίμου - Παλαιολόγου Βασιλική του Ηλία Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
24 Σκαμπερδόπουλος Γεώργιος του Θεμιστοκλή Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
25 Πάσσας Κωνσταντίνος του Νικολάου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
26 Δούρος Κωνσταντίνος του Βασιλείου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
27 Ρούσσης Γεώργιος του Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1 Κατσούλης Ανέστης του Αντωνίου Αταλάντης
2 Πάσσα Γιαννούλα του Λουκά Δαφνουσίων
3 Δουμάνη Μαρία του Κυρίκου Μαλεσίνας

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1 Μύθης Γεώργιος του Κωνσταντίνου Μαρτίνου
2 Ευθυμίου Ασημάκης του Ευθυμίου Έξαρχου
3 Γλουστιανός Οδυσσέας του Κωνσταντίνου Μεγαπλάτανου
4 Πλατίστας Αθανάσιος του Ευαγγέλου Καλαποδίου
5 Κυριαζής Δημήτριος του Μάρκου Κυρτώνης
6 Σκόρδας Ιωάννης του Νικολάου Τραγάνας
7 Σαρηγιάννης Σωτήριος του Δημοσθένη Λάρυμνας
8 Ρουμπής Γεώργιος του Ιωάννη Αρκίτσας

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1 Λάμπρου Αργύρης του Αναστασίου Κυπαρρισίου
2 Λιάρτης Ιωάννης του Γεωργίου Γουλεμίου
3 Γιανναράς Ιωάννης του Γεωργίου Προσκυνά