Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Απολογισμός Οικ. Έτους 2017 ΝΠΔΔ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ» Δήμου Λοκρών

Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 6/91/2018 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

       ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017                                                                                     
       ΝΠΔΔ «ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ» Δήμου Λοκρών

 

Απολογισμός Οικ. Έτους 2017 ΝΠΔΔ «Δ.Ω. Αταλάντης Δήμου Λοκρών»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ     
                                                                                        Αταλάντη   8 – 5- 2018

                                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 4568

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

Έκθεση Εσόδων – Εξόδων A΄ Τριμήνου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αταλάντη 2/5/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                     Αριθμ. Πρωτ. 4375
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 1/6/2018 απόφασης του Δ.Σ.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων A΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-1-2018 έως 31-3-2018

Απολογισμός Οικ. Έτους 2017 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ      
                                                                                   Αταλάντη   2 – 4- 2017
                                                                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 3358

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017                                                                                     
ΝΠΔΔ «
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ» 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 163 ΤΟΥ Ν.3463/06

Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Αταλάντη 26/2/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                        Αριθμ. Πρωτ. 1870
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμος Λοκρών , με την 2/21/2018  απόφαση του ενημερώνει ότι :
Εγκρίνει τον Κανονισμό λειτουργίας Λαϊκών αγορών του Δήμου Λοκρών ως ακολούθως:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λαϊκών αγορών του Δήμου Λοκρών

Κανονισμός Λειτουργίας Αποχέτευσης Δ.Κ Αταλάντης - Τέλη Λειτουργίας Αποχέτευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       Αταλάντη 26/2/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                              Αριθμ. Πρωτ. 1852
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμος Λοκρών , με την 2/19/2018  απόφαση του ενημερώνει ότι :
Εγκρίνει τον Κανονισμό λειτουργίας ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της Δ.Κ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ως ακολούθως:
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της Δ.Κ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Γ Τριμήνου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Αταλάντη 29/1/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                  Αριθμ. Πρωτ. 818
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 1/6/2018 απόφασης του Δ.Σ.

Ψήφισμα Δ.Σ. για το θάνατο του πρώην δημάρχου Οπουντίων Θεόδωρου Καραμέρη

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                   
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. 1-23/1/2018 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, που περιλαμβάνει την αριθμ. 1/1/2018 απόφασή του.

Προϋπολογισμός Οικ. Έτους 2018 ΝΠΔΔ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ & ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018                                                                                    
ΝΠΔΔ «ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ & ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ» Δήμου Λοκρών
 

ΕΣΟΔΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                

Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 15/204/2017 Δημοτικού Συμβουλίου

Ακολουθούν ως συνημμένα αρχεία .pdf τα παρακάτω αρχεία

1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 2010
2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 2010

Σελίδες