Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Απόφαση 3/44/2017 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                                 ΑΔΑ: 7ΔΚΜΩΛΤ-ΛΣ2
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

          Από το αριθμ. 3-5/3/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, που περιλαμβάνει την αριθμ. 3/44/2017 απόφασή του.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ορισμός Αντιδημάρχων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   ΑΔΑ: 7ΧΑ7ΩΛΤ-8ΑΗ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                             Αταλάντη 07-3-2017
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                  Αρ. Πρωτ. 2351

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   70/2017

Ο Δήμαρχος Λοκρών

Αφού έλαβε υπόψη

Ψήφισμα Δ.Σ Δήμου Λοκρών για Συμφωνία CETA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      ΑΤΑΛΑΝΤΗ  20/02/2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                               

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ      
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1
Τηλ:22330-81015

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ CETA

Ψήφισμα για Λάρκο

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΨΗΦΙΣΜΑ  ΓΙΑ ΛΑΡΚΟ

Σήμερα 12 Φλεβάρη  2017 και μετά από κάλεσμα του Δήμου Λοκρών πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων από τους νομούς της χώρας  που δραστηριοποιείται η ΛΑΡΚΟ  με θέμα την ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ .

Ονομασία Οδών- Απόφαση 1/18/2017 Δήμου Λοκρών

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Αταλάντη 2/2/2017
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                        Αριθμ. Πρωτ. 1166
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

          Ο Δήμος Λοκρών , με την 1/18/2017 απόφαση του ενημερώνει ότι :
Σύμφωνα με την 1/2016 απόφαση-εισήγηση της Τ.Κ. Αρκίτσας την ονομασία των οδών και πλατειών των οικισμών Πουρνάρας, Κοκορέτσας, Αγίου Νικολάου της Τ.

Τριμηνιαία Έκθεση εσόδων εξόδων Δ' Τριμήνου 2016 - Απόφαση 1/6/2017 Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αταλάντη 1/2/2017
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 1085
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 1/6/2017 απόφασης του Δ.Σ.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-10-2016 έως 31-12-2016 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Οικονομική κατάσταση Εσόδων - Εξόδων Οικονομικού έτους 2017

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 17/185/2016  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 

 

 

Προϋπολογισμός Οικ. έτους 2017 ΝΠΔΔ «ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ & ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ» Δήμου Λοκρών

Περίληψη Απόφασης 15/151/2016 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών 

                                          ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017                                                                                                           
                         ΝΠΔΔ «
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ & ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ» Δήμου Λοκρών

 

Περίληψη Απόφασης 15/150/2016 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών - Απολογισμός οικ. έτους 2015

                                           ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015                                                                                      
ΝΠΔΔ «
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Δήμου Λοκρών

 

 

ΕΣΟΔΑ

 

Σύνολο εσόδων

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Γ' Τριμήνου 2016

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Αταλάντη 3/11/2016
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
                                                                                         Αριθμ. Πρωτ. 13693
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Λοκρών ανακοινώνει ότι με την αρ. 7/108/2016 απόφασης του Δ.Σ.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων  Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-7-2016 έως 30-9-2016 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Σελίδες