Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Τριμηνιαία Έκθεση εσόδων εξόδων Δ' Τριμήνου 2016 - Απόφαση 1/6/2017 Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αταλάντη 1/2/2017
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 1085
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 1/6/2017 απόφασης του Δ.Σ.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-10-2016 έως 31-12-2016 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Οικονομική κατάσταση Εσόδων - Εξόδων Οικονομικού έτους 2017

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 17/185/2016  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 

 

 

Προϋπολογισμός Οικ. έτους 2017 ΝΠΔΔ «ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ & ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ» Δήμου Λοκρών

Περίληψη Απόφασης 15/151/2016 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών 

                                          ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017                                                                                                           
                         ΝΠΔΔ «
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ & ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ» Δήμου Λοκρών

 

Περίληψη Απόφασης 15/150/2016 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών - Απολογισμός οικ. έτους 2015

                                           ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015                                                                                      
ΝΠΔΔ «
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Δήμου Λοκρών

 

 

ΕΣΟΔΑ

 

Σύνολο εσόδων

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Γ' Τριμήνου 2016

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Αταλάντη 3/11/2016
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
                                                                                         Αριθμ. Πρωτ. 13693
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Λοκρών ανακοινώνει ότι με την αρ. 7/108/2016 απόφασης του Δ.Σ.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων  Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-7-2016 έως 30-9-2016 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2015

Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 14/144/2016 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

1. ΕΣΟΔΑ

α/α

Περιγραφή

Προϋπολογισθέντα

Βεβαιωθέντα

Εισπραχθέντα

Υπόλοιπα εισπρακτέα

1

Τακτικά έσοδα

22.823.039,56

22.975.739,92

6.407.565,02

16.058.794,44

2

Έκτακτα έσοδα

  7.233.918,27

  4.160.574,07

3.677.311,27

     478.952,56

 

Απόφαση 11/131/2016 Δημοτικού Συμβουλίου - Ισολογισμός Έναρξης 1/1/2011

Επισυνάπτεται και σε μορφή .doc o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 'Εναρξης 1/1/2011  Δήμου Λοκρών 

9/125/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 31-8-2016

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      ΑΔΑ: 6ΟΒ1ΩΛΤ-ΧΗΡ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

          Από το αριθμ. 9-31/8/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, που περιλαμβάνει την αριθμ. 9/125/2016 απόφασή του.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Τροποποίηση Κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λοκρών

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Αταλάντη 19/7/2016
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                   Αριθμ. Πρωτ. 8853
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

          Ο Δήμος Λοκρών , με την 7/112/2016  απόφαση του ενημερώνει ότι : τροποποιεί το Κανονισμό χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λοκρών ως έχει εφαρμοσθεί με την 18/215/2015 απόφαση του Δ.Σ.  και καθορίζει τα τέλη - δικαιώματα των κοινόχρηστων χώρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ως εξής:

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Β' Τριμήνου 2016

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Αταλάντη 19/7/2016
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ. 8848
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 7/108/2016 απόφασης του Δ.Σ.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων  Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-4-2016 έως 30-6-2016 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Σελίδες