Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Περίληψη Απόφασης 15/150/2016 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών - Απολογισμός οικ. έτους 2015

                                           ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015                                                                                      
ΝΠΔΔ «
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Δήμου Λοκρών

 

 

ΕΣΟΔΑ

 

Σύνολο εσόδων

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Γ' Τριμήνου 2016

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Αταλάντη 3/11/2016
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
                                                                                         Αριθμ. Πρωτ. 13693
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Λοκρών ανακοινώνει ότι με την αρ. 7/108/2016 απόφασης του Δ.Σ.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων  Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-7-2016 έως 30-9-2016 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2015

Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 14/144/2016 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

1. ΕΣΟΔΑ

α/α

Περιγραφή

Προϋπολογισθέντα

Βεβαιωθέντα

Εισπραχθέντα

Υπόλοιπα εισπρακτέα

1

Τακτικά έσοδα

22.823.039,56

22.975.739,92

6.407.565,02

16.058.794,44

2

Έκτακτα έσοδα

  7.233.918,27

  4.160.574,07

3.677.311,27

     478.952,56

 

Απόφαση 11/131/2016 Δημοτικού Συμβουλίου - Ισολογισμός Έναρξης 1/1/2011

Επισυνάπτεται και σε μορφή .doc o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 'Εναρξης 1/1/2011  Δήμου Λοκρών 

Σελίδες