Κέντρο Κοινότητας - Προκήρυξη ΣΟΧ 16/2018 για προσλήψεις στα ΕΛΤΑ

Προκήρυξη ΣΟΧ 16/2018 για προσλήψεις στα ΕΛΤΑ
 
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων [ενός (1) ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, πλήρους απασχόλησης, τεσσάρων (4) ΔΕ Διανομέων, πλήρους απασχόλησης], χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχυδρομικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ (ΕΛΤΑ).
 
Επισυνάπτεται η προκήρυξη σε μορφή .pdf
 
Συνημμένα Αρχεία: