Κανονισμός Λειτουργίας Αποχέτευσης Δ.Κ Αταλάντης - Τέλη Λειτουργίας Αποχέτευσης

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       Αταλάντη 26/2/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                              Αριθμ. Πρωτ. 1852
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμος Λοκρών , με την 2/19/2018  απόφαση του ενημερώνει ότι :
Εγκρίνει τον Κανονισμό λειτουργίας ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της Δ.Κ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ως ακολούθως:
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της Δ.Κ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο του Κανονισμού

Άρθρο 2ο : Σύστημα Αποχέτευσης

Άρθρο 3ο : Βασικές έννοιες

Άρθρο 4ο : Υπόχρεα για σύνδεση ακίνητα – Υποχρεώσεις ιδιοκτητών

Άρθρο 5ο : Παροχή αποχέτευσης - Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων

Άρθρο 6ο : Αριθμός παροχών αποχέτευσης

Άρθρο 7ο : Αποχέτευση χαμηλών χώρων ή επιφανειών

Άρθρο 8ο : Αποχετευόμενα υγρά

Άρθρο 9ο : Έλεγχος εγκαταστάσεων

Άρθρο 10ο : Χορήγηση αδειών για σύνδεση

Άρθρο 11ο : Δαπάνες και τέλη

Άρθρο 12ο : Ισχύς του Κανονισμού-Κυρώσεις

 

Επισυνάπτονται οι δύο αποφάσεις σε μορφή .doc
1) Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης Δ.Κ Αταλάντης
2) Τέλη λειτουργίας αποχετευτικού δικτύου Δ.Κ Αταλάντης