Κέντρο Κοινότητας - Πρόσληψη Κτηνιάτρου με Σύμβαση Εργασίας

Την πρόσληψη ενός κτηνιάτρου, με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας, εκκινεί η Περειφερειακή Ενότητα Φθιώτιδος.
Ο νέος υπάλληλος θα απασχοληθεί στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του δήμου Λαμιέων.   
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως, ή ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση της υπηρεσίας.   
Σημειώστε για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.    

Εφόσον ενδιαφέρεστε για τη θέση, κατεβάστε το έντυπο ΑΣΕΠ, για να το συμπληρώσετε