Διακήρυξη Δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακινήτων σε Αρκίτσα και Μαρτίνο

Επισυνάπτονται τα παρακάτω έγγραφα σε μορφή .doc που αφορουν στη διακήρυξη δημοπρασιών για την εμίσθωση δημοτικών ακινήτων.

1.  Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Αναψυκτηρίου στη θέση ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ της Τ. Κ. Μαρτίνου
2.  Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση οικοπέδου Ε1 στη θέση «ΛΥΦΑΤΑ» Δ.Κ.  Αρκίτσας
3.  Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση οικοπέδου Ε2 στη θέση «ΛΥΦΑΤΑ» Δ.Κ.  Αρκίτσας
4.  Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση οικοπέδου Ε3 στη θέση «ΛΥΦΑΤΑ» Δ.Κ.  Αρκίτσας
5.  Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση οικοπέδου Ε4 στη θέση «ΛΥΦΑΤΑ» Δ.Κ.  Αρκίτσας