Πρόσληψη έντεκα(11) ατόμων στην Υπηρεσία Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                             Αταλάντη, 28-3-2018
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                  Αριθμ. Πρωτ. 3133

Ταχ. Δνση : Πλατεία Δημαρχείου
35200- Αταλάντη
Πληροφορίες:Δημητρίου Κωνσταντίνος
Τηλ.: 22330-22374,22333-50338
Fax: 2233022606
E-mail: dimatal1@yahoo.gr

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Λοκρών, που εδρεύει στην Αταλάντη Ν.Φθιώτιδας.

 

Επισυνάπτεται ολόκληρη η ανακοίνωση Πρόσληψης σε μορφή .pdf