Πρόγραμμα "Φροντίζω-Ενίσχυση των οικογενειών με νεογέννητα τέκνα από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας"

Το πρόγραμμα απευθύνεται:
Σε οικογένειες νεογέννητων τέκνων, τα οποία έχουν γεννηθεί από 01/01/2017 έως 24/04/2018 και διαβιούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, κάτω από τα όρια της φτώχειας, δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).  
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λοκρών, τηλ. 2233022191 και 22330-81052

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία σε μορφή .pdf

1) Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων
2) Ενημέρωση για το Πρόγραμμα
3) Υπεύθυνη Δήλωση
4) Αίτηση Συμμετοχής 
5) Αίτηση Συμμετοχής για Επιχειρήσεις
6) Ενημερωτική Επιστολή για την υλοποίηση της δράσης