Έκθεση Εσόδων – Εξόδων A΄ Τριμήνου 2018

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αταλάντη 2/5/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                     Αριθμ. Πρωτ. 4375
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 1/6/2018 απόφασης του Δ.Σ.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων A΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-1-2018 έως 31-3-2018 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:  28.049.417,94
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ:    19.893.145,92
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ:    2.392.348,63

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:   28.049.417,94
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ:       1.994.158,44
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ:      1.917.211,44

 

                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

                                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ

 

                                                                                                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
                                                                                                           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ