Πρόσληψη Ναυαγοσωστών 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Αταλάντη, 29-5-2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 5373
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 

Ο  ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ΠΕ ή ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ με διάρκεια απασχόλησης τριών(3) μηνών.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η ανακοίνωση σε μορφή .pdf όπου φαίνονται όλες οι λεπτομέρειες