Άδειες Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αταλάντη,    04-06-2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                       Αριθ. Πρωτ.: 5595
ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Πλατεία Δημαρχείου                                                        
                   352 00 Αταλάντη                                                                        
Ε – mail :    tydatal@otenet.gr                                                                        
Πληροφορίες:  Πέτρου Κ.                                                                              
Τηλέφωνο: 22330-81003                                                                               
Fax:           22330-22606                                                                                

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου  Βραχυχρόνιας

Διάρκειας έως 4μήνες για το έτος  2018

 

Άρθρο 1: Νομικό Πλαίσιο εφαρμογής

  1. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ171/13-11-2017, τεύχος Α) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός την επιμελητηριακής νομοθεσίας & άλλες διατάξεις »
  2. Η αρίθμ. 6/102/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών «καθορισμός αριθμού αδειών & χωροθέτηση θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου».

 

Άρθρο 2. Αριθμός και είδος αδειών

α/α

Δημοτική/Τοπική Κοινότητα

 

Πωλούμενο είδος

Αριθμός Θέσεων

Τοποθεσία

1

Αταλάντης

Ποπ κορν-μαλί της γριάς-ψήσιμο καλαμποκιού

1

Στο ύψος του Ναού Παναγίας μέχρι την πλατεία του Λιμανιού

2

Αταλάντης

Κινητή Καντίνα

1

Στο ύψος του Ναού Παναγίας μέχρι την πλατεία του Λιμανιού

3

Αταλάντης

Ποπ Κορν-Μαλλί της γριάς-Ψήσιμο Καλαμποκιού

1

Στον παραλιακό δρόμο σκάλας, από την ταβέρνα Τσουγγάνη μέχρι την καφετέρια ΟΑΣΙΣ

4

Αρκίτσας

Λουκουμάδες

1

Λιμάνι-πεζοδρόμιο έμπροσθεν οικοπέδου Κοντού

5

Αρκίτσας

Ξηροί καρποί-ζαχαρώδη προϊόντα

1

Λιμάνι-πεζοδρόμιο έμπροσθεν οικοπέδου Κοντού

6

Αρκίτσας

Ψήσιμο καλαμποκιού

1

Περιοχή Σουβάλα-Πεζοδρόμιο έμπροσθεν οικοπέδου Ανδριτσόπουλου

7

Αρκίτσας

Μαλλί της γριάς

1

Περιοχή Σουβάλα-Πεζοδρόμιο έμπροσθεν οικοπέδου Ανδριτσόπουλου

8

 

Λιβανατών

Κινητή καντίνα

1

Παραλία Αι Γιάννης

9

Λιβανατών

Ψήσιμο Καλαμποκιού

1

Επί του κοινόχρησοτυ χώρου έμπροσθεν Καταστήματος Τσαρούχα

10

Μαρτίνου

Μαλλί της γριάς

1

Στο πάρκινγκ της πλατείας Βάσου Μαυροβουνιώτη

11

Μαρτίνου

Ψήσιμο καλαμποκιού

1

Δίπλα στο περίπτερο της πλατείας Βάσου Μαυροβουνιώτη

 

Άρθρο 3. Δικαιούχοι

Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου βραχυχρόνιας διάρκειας έως 4 μήνες, εκτός της καντίνας, έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα για Παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων.

Οι υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα μπορούν να ζητήσουν έγκριση δραστηριότητας για τις συγκεκριμένες θέσεις που προβλέπονται στην παρούσα για διάστημα επίσης έως 4 μήνες.  

 

Άρθρο 4. Σειρά προτίμησης δικαιούχων

Για την επιλογή των δικαιούχων χρησιμοποιείται ως κριτήριο το οικογενειακό εισόδημα, όπως εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΓΓΔΕ του τελευταίου οικονομικού έτους, με προηγούμενους τους έχοντες το χαμηλότερο εισόδημα.

 

Άρθρο 5. Απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αίτηση

  1. Δελτίο ανεργίας σε ισχύ
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  3. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας τελευταίου οικονομικού έτους

 

Άρθρο 6. Τέλος άδειας-τρόπος καταβολής

Το τέλος ανά άδεια και θέση για την χρήση των χώρων άσκησης της υπαίθριας στάσιμης δραστηριότητας καθορίζεται σε 90€ ανά άδεια και θέση. 

Το αναλογούν τέλος θα καταβληθεί εφάπαξ κατά την χορήγηση της άδειας.

 

Άρθρο 7. Λοιπές προϋποθέσεις-περιορισμοί-διαδικασία-υποχρεώσεις δικαιούχων

Με το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, αυτές αξιολογούνται από αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου προκειμένου να επιλεγούν όλοι όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη, στην συνέχεια συντάσσεται ονομαστική κατάσταση και αποστέλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για επιλογή των τελικών δικαιούχων με δημόσια κλήρωση (εφόσον απαιτείται).
Η χορηγούμενες άδειες της παρούσας προκήρυξης, ισχύουν μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους. Με την λήξη της περιόδου ισχύος, οι άδειες ανακαλούνται αυτεπαγγέλτως, χωρίς δικαίωμα ανανέωσης ή παράτασης της χρονικής διάρκειας ισχύος από τους κατόχους τους.

            Κατάθεση αιτήσεων & πληροφορίες στο τηλ. 22330-81003 στον Κο Πέτρου Κων/νο

 

Παραλαβή των αιτήσεων μέχρι και την: Παρασκευή 15-6-2018