Νέος Δασικός Χάρτης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

(πλην της Δ.Κ. Λαμιέων του Δήμου Λαμιέων)

Σας γνωστοποιούμε ότι επίκειται η κατάρτιση και ανάρτηση του Δασικού Χάρτη για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας (πλην της Δ.Κ. Λαμιέων του Δήμου Λαμιέων, η οποία αναρτήθηκε στις 20-01-2017 ΑΔΑ: 75Κ1ΟΡ10-ΠΞ2 και κυρώθηκε μερικώς με την αριθ. Πρωτ .οικ. 5198/ 229081 /21-12- 2017 (ΑΔΑ: 7Ξ3ΥΟΡ10- Τ49) (ΦΕΚ 25 Δ΄/07-02-2018) Απόφαση του Συντονιστή Α. Δ. Θ. –Στ.Ελλάδας) . Στο πλαίσιο κατάρτισης του Δασικού Χάρτη, υπάρχει η υποχρέωση απεικόνισης όλων των τελεσίδικων διοικητικών πράξεων που η Δασική Υπηρεσία Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας (Διεύθυνση Δασών Φθιώτιδας - Δασαρχεία Λαμίας, Αταλάντης, Σπερχειάδας) έχει εκδώσει μέχρι σήμερα, όπως:

 

Επισυνάπτεται ολόλκληρη η ανακοίνωση σε μορφή .pdf

Συνημμένα Αρχεία: