Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Νο 13/2018 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ   ΛΟΚΡΩΝ                                                                                           Αταλάντη    5 /7/2018
                                                                                                                          Αριθ. Πρωτοκόλλου: 6817

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 13/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                    1. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης

                                                                    2. κ. Νικόλαος Παπαχριστόπουλος

                                                                    3. κ. Αλέξανδρος Κούρος

                                                                    4. κ. Ηλίας Κολομτσάς

                                                                    5. κ. Ιωάννα Παπαγεωργίου

                                                                    6. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

               Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην EKTAKTH συνεδρίαση λόγω του κατεπείγοντως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την  6η Ιουλίου 2018 ημέρα   Παρασκευή   και ώρα  8,30 π.μ.   με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα : Έγκριση 2ου πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων του Δήμου Λοκρών.

 

                                                                                         Ο Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

 

                                                                                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΕΛ.  ΛΙΟΛΙΟΣ

ΚΟΙΝ.:

1.         κ. Παναγιώτης Μαρκοστάμος
2.         κ. Αντιγόνη Κοτσαφίτη
3.         κ. Ιωάννης Κούρος                                                                         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
4.         κ. Κωνσταντίνος Σούλιας                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.
5.         κ. Κωνσταντίνος Αγγελούσης                                                         ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ