Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου 2018

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Αταλάντη 31/7/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                     Αριθμ. Πρωτ. 8713
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 8/130/2018 απόφασης του Δ.Σ.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-4-2018 έως 30-6-2018 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:  28.173.467,68
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ:    21.801.889,90
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ:    4.374.790,40

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:   28.173.467,68
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ:       3.947.327,62
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ:      3.850.486,12

 

                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

                                                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ

 

                                                                                                                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
                                                                                                                                                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ