Πρόσκληση Νο 10/2018 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                            Αταλάντη  21/8/2018
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                    Αριθ. Πρωτοκόλλου: 9527
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr    

                                                                            Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Νο 10/2018

ΠΡΟΣ

                       Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου   

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο ΔημοτικόΚατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την  27η  Αυγούστου 2018 , ημέρα   Δευτέρα  και  ώρα  20.00  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Νο 8-9/2018 .

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Γεώργιος  Βλαχάβας)

Θέμα 2ο : Παραχώρηση χώρων προς το Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο .

                                        (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Γεώργιος  Βλαχάβας).

Θέμα 3ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού .

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

Θέμα 4ο : Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

Θέμα 5ο : Έγκριση πραγματοποίησης Πολιτιστικών,  Εορταστικών και Θρησκευτικών εκδηλώσεων.

                                        (Εισηγητής ο Δ.Σ. Κος Βασίλειος Καρατράντος).

Θέμα 6ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» περί  αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.«Για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» Κος. Παναγιώτης Μαρκοστάμος)

Θέμα 7ο : Επί αιτήσεων πολιτών για απαλλαγή από Δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας).

Θέμα 8ο : Επί αποφάσεως Δ.Κ. Μαλεσίνας .

                                         (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Αλέξανδρος Κούρος)

Θέμα 9ο : Επί αιτήσεως XHELO ELMAZAJ.

                                             (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Γεώργιος  Βλαχάβας)

Θέμα 10ο : Επί αιτήσεως Ιωάννη Μάμμου και περιοίκων κτιρίου ΟΤΕ της Δ.Κ. Αταλάντης

                                             (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Γεώργιος  Βλαχάβας)

Θέμα 11ο : Επί αιτήσεων παροχής ύδρευσης εκτός σχεδίου πόλεως.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας).

Θέμα 12ο : Επί αιτήσεως Παγώνας Κωνσταντίνου.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας).

                                                                                                                                           

                                                                                                                 Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

                                                                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΛΑΧΑΒΑΣ

 

ΚΟΙΝ.:                                                                                 

1)Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ 
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
4) Σωματεία, Συλλόγους.

Σημείωση: Οι εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται
στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον
μια ημέρα  πριν τη συνεδρίαση και θα υπάρχει στο γραφείο
του Προέδρου φάκελος με τις εισηγήσεις για ενημέρωση
των Δημοτικών Συμβούλων.