Πρόσκληση Νο 16/2018 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔHΜΟΣ   ΛΟΚΡΩΝ                                                                                     Αταλάντη    21/8/2018
                                                                                                                    Αριθ. Πρωτοκόλλου: 9526

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Νο 16/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                       1.  κ. Αναστάσιος Θεοχάρης

                                                                       2.  κ. Νικόλαος Παπαχριστόπουλος

                                                                       3.  κ. Αλέξανδρος Κούρος

                                                                       4.  κ. Ηλίας Κολομτσάς

                                                                       5.  κ. Ιωάννα Παπαγεωργίου

                                                                       6.  κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

               Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την  27 Αυγούστου 2018  ημέρα   Δευτέρα  και ώρα   9,30 π.μ.   με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα  1ο  :  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ, ΜΕΣΩ  ΕΞΕΛΕΙΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (Ι.Ο.Τ.), ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ & ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ».

 Θέμα 2οΑναμόρφωση Προϋπολογισμού

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΕΛ.  ΛΙΟΛΙΟΣ

 

ΚΟΙΝ.:

1.         κ. Παναγιώτης Μαρκοστάμος
2.         κ. Αντιγόνη Κοτσαφίτη
3.         κ. Ιωάννης Κούρος                                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
4.         κ. Κωνσταντίνος Σούλιας                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.
5.         κ. Κωνσταντίνος Αγγελούσης                                                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ