Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

                                                                                                                 Αταλάντη 04/09/2018
                                                                                                                 Αριθ. Πρωτ. 10163

 

                                                                                                       Προς :

                                                                                                  Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
                                                                                                  (άρθρο 76 του Ν. 3852/2010) 
                                                                                                   ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

            Καλείστε  σύμφωνα  με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 σε τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11.00 πμ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αταλάντης, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1Ο : Διαβούλευση επί του Σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

ΘΕΜΑ 2Ο : Διαβούλευση και έκφραση γνώμης επί του Τεχνικού Προγράμματος και του Σχεδίου Δράσης έτους 2019.                    

 

                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ  

                                                                                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ. ΛΙΟΛΙΟΣ