Αναγκαστική Απαλλοτρίωση Ακινήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1
ΠΛΗΡ. Κος Αθ. Τσαρούχας
Τηλ. 2233351300-310

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Λοκρών, πρόκειται να προβεί σε αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ τ.Α. 17/2001) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» και των άρθρων 211 και 212 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Η απαλλοτρίωση αυτή, είναι αναγκαία για την διάνοιξη, διερεύνηση, διαμόρφωση και την κατασκευή του δρόμου, ο οποίος ανήκει στην κτηματική περιφέρεια της Δ.Κ Αταλάντης και οριοθετείται από την έξοδο της Αταλάντης μέχρι την διασταύρωση με τον επαρχιακό δρόμο Αταλάντης –Καλαποδίου.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η ανακοίνωση σε μορφή .pdf

Συνημμένα Αρχεία: