Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Νο 23/2018 Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                   Αταλάντη    18/10/2018
                                                                                                                  Αριθ. Πρωτοκόλλου: 14369

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Νο 23/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                  1.  κ. Αναστάσιος Θεοχάρης

                                                                  2.  κ. Νικόλαος Παπαχριστόπουλος

                                                                  3.  κ. Αλέξανδρος Κούρος

                                                                  4.  κ. Ηλίας Κολομτσάς

                                                                  5.  κ. Ιωάννα Παπαγεωργίου

                                                                  6.  κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

 

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

               Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την  19 Οκτωβρίου 2018  ημέρα   Παρασκευή και ώρα   10,30 π.μ.   με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα  10  :  Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την χρηματοδότηση του Δήμου Λοκρών  από το ΥΠ. ΕΣ. για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΕ 055) .

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΕΛ.  ΛΙΟΛΙΟΣ

 

ΚΟΙΝ.:

1.         κ. Παναγιώτης Μαρκοστάμος
2.         κ. Αντιγόνη Κοτσαφίτη
3.         κ. Ιωάννης Κούρος                                                              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
4.         κ. Κωνσταντίνος Σούλιας                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.
5.         κ. Κωνσταντίνος Αγγελούσης                                              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ