Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Νο 13/2018 Δ.Σ. Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                   Αταλάντη  18/10/2018
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                           Αριθ. Πρωτοκόλλου: 14370
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr    

 Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Νο 13/2018

ΠΡΟΣ

         Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου   

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10, στην ΈΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την  19η  Οκτωβρίου 2018 , ημέρα  Παρασκευή και  ώρα  11.00  π.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

        Θέμα 1ο : Αποδοχή χρηματοδοτήσεων του Δήμου Λοκρών  από το ΥΠ. ΕΣ. για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΕ 055).

                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Νικόλαος Λιόλιος)

                                                                                                                                           

                                                                          Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

 

                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΛΑΧΑΒΑΣ

 

ΚΟΙΝ.:                                                                                 

1) Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ 
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                                           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
4) Σωματεία, Συλλόγους.

Σημείωση: Οι εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται
στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον
μια ημέρα  πριν τη συνεδρίαση και θα υπάρχει στο γραφείο
του Προέδρου φάκελος με τις εισηγήσεις για ενημέρωση
των Δημοτικών Συμβούλων.