Δημόσιος Διαγωνισμός για την μίσθωση του κυλικείου Γυμνασίου Λάρυμνας

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Αταλάντη, 19 Οκτωβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                             Αρ. Πρωτ.  33
ΔΗΜΟΣ ΛOΚΡΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για εκμίσθωση του Σχολικού κυλικείου)

 

  Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λοκρών διακηρύσσει ότι: προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου Λάρυμνας για εννέα (9) χρόνια.

 Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 26η  Νοεμβρίου  2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00πμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών στο Δημαρχιακό κατάστημα Λοκρών στον 1° όροφο .
  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λοκρών, τηλ. 22330-80601,80888 απ΄ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  Η πλήρη διακήρυξη βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρών: www.dimos-lokron.gov.gr

  Η υποβολή των αιτήσεων καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού επιτροπή στο Δήμο Λοκρών , σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ4/64321/08 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρίθμ.111526/Δ4/10-09-2010 και το ΦΕΚ 2646/25-08-2016 τ.Β΄, από τις 8/11/2018 έως και τις 26/11/2018 μέχρι και μία ώρα πριν την έναρξη του διαγωνισμού (11.00 π.μ.)

 

O Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Κολομτσάς Ηλίας

Επισυνάπτονται (.doc) τα παρακάτω αρχεία:

1) Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού
2) Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου