Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ Τριμήνου 2018

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Αταλάντη 1/11/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 14940
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 14/180/2018 απόφασης του Δ.Σ.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-7-2018 έως 30-9-2018 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:  28.565.502,48

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ:     23.810.250,04

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ:     6.498.237,12

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:   28.565.502,48

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ:          6.063.414,06

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ:         5.970.884,89

 

                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

                                                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ

 

                                                                                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
                                                                                                                      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ