Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2019 για το Δήμο Λοκρών και τα Ν.Π.Δ.Δ.

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                        Ημερομηνία: 14-11-2018
                                                                                                        Αριθμ. Πρωτ.: 15641

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήρια κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης για τα υγρά καύσιμα και τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά και τα στερεά καύσιμα και τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά για την ανάδειξη αναδόχου για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.» ,όπως περιγράφονται στην 5/2018 μελέτη, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 247.997,36 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό

1) Περίληψη Διακήρυξης (pdf)
2) Διακήρυξη Διαγωνισμού (.pdf)
3) Περίληψη (.pdf)
4) ΤΕΥΔ (.pdf)