Δειγματοληψία νερού από δίκτυο Ύδρευσης Μαλεσίνας

Ημερομηνία δειγματοληψίας: 29/11/2018
Hμερομηνία Παραλαβής : 30/11/2018
Ημερομηνία Έναρξης Αναλύσεων : 30/11/2018
Ημερομηνία περάτωσης Αναλύσεων : 6/12/2018

Επισυνάπτεται τo αρχείο με τα αποτελέσματα σε μορφή .pdf

Συννημένα Αρχεία: