Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών - Μάθημα 14/1/2019

Την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 έγινε το μάθημα της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών με θέμα triage (διαλογή θυμάτων ) και πρωτογενής εκτίμηση θύματος , καρδιαναπνευστικής αναζωογόνησης , θέση ασφαλείας και ζωτικά σημεία. Τα μαθήματα της βασικής εκπαιδεύσεως θα συνεχιστούν μέχρι τέλη Μαρτίου αρχές Απριλίου.