Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 1/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                        Αταλάντη  25/1/2019
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                Αριθ. Πρωτοκόλλου: 887
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr    

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την  31η  Ιανουαρίου 2019 , ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  19.30  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

        Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Νο 18-19/2018 .

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Γεώργιος  Βλαχάβας).

       Θέμα 2ο : Έγκριση προγράμματος δακοκτονίας έτους 2019.

                                        (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Νικόλαος Λιόλιος).

       Θέμα 3ο :  Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων εκπροσώπων στα Λιμεναρχεία Στυλίδας και Χαλκίδας                                        

                                        (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Νικόλαος Λιόλιος)

       Θέμα 4ο :  Αντικατάσταση μέλους  Ε.Π.Ζ.

                                        (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Νικόλαος Λιόλιος)

       Θέμα 5ο : Έκθεση πεπραγμένων Ε.Π.Ζ. 2018.

                                        (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Νικόλαος Λιόλιος)

       Θέμα 6ο :  Χωροθέτηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 2019

                                        (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Νικόλαος Λιόλιος)

      Θέμα 7ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

      Θέμα 8ο : Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2018.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

      Θέμα 9ο : Απόδοση ποσού στο ΦΟΔΣΑ ΛΟΚΡΙΔΑΣ Α.Ε.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

       Θέμα 10ο : Ετήσια συνδρομή Δήμου Λοκρών στο Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων

                                         (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής)

       Θέμα 11ο : Ετήσια Υποστήριξη Δήμου Λοκρών για το κέντρο πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ)

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

       Θέμα 12ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

       Θέμα 13ο :  Τροποποίηση Ο.Ε.Υ.                                      

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής)

       Θέμα 14ο : Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού .

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

       Θέμα 15ο :  Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές.                                    

                                        (Εισηγητής ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Κος Ηλίας Κολομτσάς)

      Θέμα 16ο : Απόφαση περί πραγματοποίησης  εορταστικών εκδηλώσεων 2019                                       

                                             (Εισηγητής ο Δ.Σ. Κος Βασίλειος Καρατράντος).

       Θέμα 17ο : Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος 2019

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας).

       Θέμα 18ο : Οριστική παραλαβή του έργου Λαογραφικού Μουσείου Καλαποδίου.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας).

       Θέμα 19ο : Προσωρινή & Οριστική παραλαβή του έργου αποκατάσταση, αναβάθμιση

             και σήμανση μονοπατιών στη θέση Ρόδα Αταλάντης, Βοίβος Τραγάνας, Φαράγγι Μαρτίνου .

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας).

      Θέμα 20ο : Προσωρινή & Οριστική παραλαβή του έργου αποκατάσταση δρόμου στη

                           θέση Κακαήλια Δ.Κ. Μαλεσίνας. .

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας).

     Θέμα 21ο : Τοποθέτηση προσωρινής λυόμενης κατασκευής κοντέινερ.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας).

      Θέμα 22ο : Επί αιτήσεων δημοτών στην Επιτροπή Φορολογικών Διαφορών .

                                        (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Αναστάσιος Θεοχάρης).

      Θέμα 23ο : Αγορά οικογενειακού τάφου.

                                        (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Κ. Αταλάντης Κος Ανέστης Κατσούλης).

      Θέμα 24ο : Επί αποφάσεως Δ.Κ. Αταλάντης  & Ε.Π.Ζ. περί τοποθέτηση ελαστικού τύπου

                          εμποδίων αποτροπής Στάθμευσης    .

                                        (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Κ. Αταλάντης Κος Ανέστης Κατσούλης).

                                                                                                                                           

                                                                                            Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΛΑΧΑΒΑΣ

ΚΟΙΝ.:                                                                                 

1) Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ 
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                                              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
4) Σωματεία, Συλλόγους.

Σημείωση: Οι εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται
στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον
μια ημέρα  πριν τη συνεδρίαση και θα υπάρχει στο γραφείο
του Προέδρου φάκελος με τις εισηγήσεις για ενημέρωση
των Δημοτικών Συμβούλων.