Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Νο 2/2019 Οικονομικής Επιτροπής

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                      Αταλάντη   25 /1/2019
                                                                                                    Αριθ. Πρωτοκόλλου: 943

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                  1. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης

                                                                  2. κ. Νικόλαος Παπαχριστόπουλος

                                                                  3. κ. Αλέξανδρος Κούρος

                                                                  4. κ. Ηλίας Κολομτσάς

                                                                  5. κ. Ιωάννα Παπαγεωργίου

                                                                  6. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την   31η Ιανουαρίου 2018  ημέρα  Πέμπτη και ώρα    8,30  π.μ.   με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα  10  ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΕΛ.  ΛΙΟΛΙΟΣ

 

ΚΟΙΝ.:

1.         κ. Παναγιώτης Μαρκοστάμος
2.         κ. Αντιγόνη Κοτσαφίτη
3.         κ. Ιωάννης Κούρος                                                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
4.         κ. Κωνσταντίνος Σούλιας                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.
5.         κ. Κωνσταντίνος Αγγελούσης                                         ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ