Πρόσβαση σε Τηλεοπτικούς Σταθμούς Εθνικής Εμβέλειας - Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αταλάντη,14/02/2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                        

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

«ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΛΗΨΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ» (ν. 4563/2018)

 

ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Όταν ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας κατοικίας του ενδιαφερομένου εκδίδεται στα στοιχεία του.

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 2. Δελτίο Ταυτότητας ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας
 3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού
 4. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ  ή αντίγραφο κάθε άλλου εγγράφου (π.χ. μισθωτηρίου βεβαιωμένο από την οικεία Δ.Ο.Υ., απόδειξη επαγγελματικής δραστηριότητας κ.α.), από το οποίο να προκύπτει επαρκώς η μόνιμη και πραγματική εγκατάσταση του σε συγκεκριμένη περιοχή εκτός τηλεοπτικής κάλυψης.
 5. Αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου, ο οποίος να έχει εκδοθεί μέχρι και έξι μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας πιστοποίησης των δικαιούχων του έργου.

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Όταν ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης  της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου εκδίδεται στα στοιχεία άλλου προσώπου:

 1. Τα δικαιολογητικά της περίπτωσης ένα και επιπλέον
 2. Την Υπεύθυνη Δήλωση του στα στοιχεία του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός με βεβαίωση γνησίου υπογραφής. 

 

ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Όταν ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης  της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου εκδίδεται στα στοιχεία άλλου προσώπου:

 1. Τα δικαιολογητικά της περίπτωσης ένα και επιπλέον
 2. Ληξιαρχική Πράξη θανάτου.

 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Μη ταύτιση των στοιχείων (όνομα/επώνυμο) του ενδιαφερομένου με εκείνα του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του, λόγω μεταβολής τους:

 1. Τα δικαιολογητικά της περίπτωσης ένα και επιπλέον.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση από τον ενδιαφερόμενο και φέρει τη βεβαίωση γνησίου υπογραφής του.

 

ΠΕΜΠΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Αδυναμία του αιτούντος ενδιαφερομένου να υποβάλει αυτοπροσώπως στην Αρμόδια Αρχή πιστοποίησης τα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση του :

 1. Τα δικαιολογητικά της εκάστοτε περίπτωσης.
 2. Εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής .

 

Πληροφορίες :

Στα ΚΕΠ του Δήμου Λοκρών
Στο Δημαρχείο στην Αταλάντη : 2233080601

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ