Παράταση Υποβολής Δηλώσεων Κτηματολογίου

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση  του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019, η υποβολή  δηλώσεων ιδιοκτησίας κατοίκων εσωτερικού στις Π.Ε. Φθιώτιδας και Ευρυτανίας

Επισυνάπτεται ολόκληρη η ανακοίνωση σε μορφή .pdf 

Συνημμένα Αρχεία: