Αναβολή δημοπρασίας για την εκμίσθωση των κυλικείων των ΚΑΠΗ

Ανακοίνωση αναβολής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των κυλικείων
ΚΑΠΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ , ΚΑΠΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ , ΚΑΠΗ ΤΡΑΓΑΝΑΣ & ΚΑΠΗ ΕΞΑΡΧΟΥ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Για Την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη στο Δήμο Λοκρών

            Γνωστοποιεί την αναβολή της φανερής πλειοδοτικής  δημοπρασίας  για την εκμίσθωση των Κυλικείων των ΚΑΠΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ , ΚΑΠΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ  , ΚΑΠΗ ΤΡΑΓΑΝΑΣ & ΚΑΠΗ ΕΞΑΡΧΟΥ, που επρόκειτο να διενεργηθεί την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. στην αίθουσα Δ.Σ. του Δήμου Λοκρών (Πλατεία Δημαρχείου , Δημαρχείο Αταλάντης  , 1ος όροφος).

Για την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής της νέας δημοπρασίας , η οποία θα οριστεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. , θα εκδοθεί ανακοίνωση  σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα δημοσιοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους με τον ανάλογο τρόπο δημοσιοποίησης της αρχικής δημοπρασίας.

Ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘ.ΜΑΡΚΟΣΤΑΜΟΣ