Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης-Εκδήλωση από το Γυμνάσιο Αταλάντης