Βουλευτικές Εκλογές 7-7-2019 - Πρόγραμμα Ψηφοφορίας (Εκλογικά Τμήματα, Συνδυασμοί)

ellhnikh-dhmokratia 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αταλάντη 1-7-2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 39 του Π.Δ.26/2012 (ΦΕΚ 57/2012 Τεύχος Α') «Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ Α'57).

Επισυνάπτεται ολόκληρο το Πρόγραμμα Ψηφοφορίας σε μορφή .pdf

Συνημμένα Αρχεία: