Διανομή ρουχισμού και παιχνιδιών σε καταυλισμό Ρομά

ellhnikh-dhmokratia 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Ημερομηνία 07/10/2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Ν.ΑΒΡΑΑΜ 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σιούλα Τριανταφυλλιά
ΤΗΛ: 22330-22191, 2233081052
FAX:2233081052
EMAIL: kentrokoin.dimoslokron@gmail.com
pronoialokrwn@gmail.com

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι 3 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε διανομή χειμωνιάτικου ρουχισμού και παιχνιδιών στον Καταυλισμό ΡΟΜΑ στην περιοχή «Φούφλα» και στο Κυπαρίσσι σε τρία σημεία που υπάρχουν καταυλισμοί. Με βάση τις ανάγκες των ΡΟΜΑ και το διαθέσιμο υλικό, το ΝΠΔΔ (για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη) και η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας μετέφεραν και μοίρασαν στον καταυλισμό, τα είδη ρουχισμού και τα παιχνίδια. Το διαθέσιμο υλικό υπάρχει στα πλαίσια λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου και δωρεές πολιτών.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ                                                    ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

ΣΙΜΟΥ–ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                 ΣΙΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ