Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Λοκρών 2020-2023

ellhnikh-dhmokratia 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             Αταλάντη, 31/10/2019
ΝΟΜΟΣ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                     ΑΠ:  13591
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ   
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
Τ.Κ.  35200-Αταλάντη
Τηλ: 2233-22374
Fax: 22330-22606
Email: lokron@dimos-lokron.gov.gr, basliartis@gmail.com                                                                                                                                              

ΘΕΜΑ: Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Λοκρών .

Σχετ.: α) η αριθ. 3/4/2019 απόφαση-εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών, β) η αριθ. 21/195/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών, γ) η αριθ. 1/1/2019 απόφαση-εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Σύμφωνα με το ως άνω σχετικά  δημοσιοποιείται για διαβούλευση, το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Λοκρών της Δημοτικής Περιόδου 2020-2023 τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες, με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά

Επισυνάπτεται ολόκληρο το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού σε μορφή .doc