Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Νο 23/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                           Αταλάντη   22/11/2019
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                 Αριθ. Πρωτοκόλλου: 14625
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr       

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου         

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την  27  Νοεμβρίου 2019 , ημέρα Τετάρτη και  ώρα  20.00  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

        Θέμα 1ο : Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Λοκρών και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2020 

                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

                                                                                                                                         

                                                                                           Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

                                                                                          Μάιτα Γιαννοπούλου

ΚΟΙΝ.:                                                                                 

1) Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                                                    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
4) Σωματεία, Συλλόγους.