Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 3/2020 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                    Αταλάντη   13/3/2020
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                            Αριθ. Πρωτοκόλλου:  4737
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr       

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου   

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την  18η   Μαρτίου 2020 , ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  19.00  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Έγκριση πρακτικών Δ.Σ. 1-2/2020.

                                         (Εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ. Κα Μάιτα Γιαννοπούλου)

Θέμα 2ο : Αμοιβή δικηγόρου για δικαστική αντιμετώπιση Νομικών ζητημάτων (Αρθ.281 του Ν.3463/06)

                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 3ο : Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών.

        (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 4ο : Έναρξη διαδικασίας σύναψης  δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

           (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 5ο : Τροποποίηση κανονισμού χρήσης Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Λοκρών.

                                   (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 6ο : Κατανομή  χρηματοδότησης του Δήμου Λοκρών από το πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

                                   (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 7ο : Αντικατάσταση μέλους Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.

                                          (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 8ο : Αντικατάσταση μέλους Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό.

                                          (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 9ο : Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με το Δήμο Καμμένων Βούρλων (άρθρο 99 του Ν. 3852/2010 ) για την επίβλεψη του έργου ¨Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Αγίου Κωνσταντίνου¨.

                                          (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 10ο : Παροχή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων.

                                          (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 11ο : Χωροθέτηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 2020.

     (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Παναγιώτης Καπουκίνης)

Θέμα 12ο : Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.

      (Εισηγητής ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κος Ιωάννης Μπονόβας)

Θέμα 13ο : Παραχώρηση αίθουσας του ΕΠΑΛ Αταλάντης στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ) προκειμένου να διεξαχθεί πρόγραμμα κατάρτισης νέων αγροτών.

      (Εισηγήτρια η Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κα Έλενα Κυριάκου)

Θέμα 14ο : Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης.

      (Εισηγήτρια η Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κα Έλενα Κυριάκου)

Θέμα 15ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

                         (Εισηγήτρια η Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Κα Χάιδω Μπονόβα)
Θέμα 16ο
: Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ..

                                        (Εισηγήτρια η Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Κα Χάιδω Μπονόβα)

Θέμα 17ο :  Έγκριση χορήγησης παράτασης προμήθειας μεταλλικής δεξαμενής για τη Δ.Κ. Αταλάντης.          

                            (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 18ο :  Αναοριοθέτηση του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου κάστρου Λάρυμνας

                                       (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας

 Θέμα 19ο : Επέκταση δημοτικού φωτισμού (Φ.Ο.Π.)

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

                                                                                                                                           

                                                                                           Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

                                                                                          Μάιτα Γιαννοπούλου

Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από το Δήμο Λοκρών ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα και με την 18318/13-3-2020 διευκρινιστική του υπ΄αριθ. 55 ΦΕΚ Της 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 18.03.2020, θα διεξαχθεί δια περιφοράς (Μέσω τηλέφωνου στα κάτωθι τηλέφωνα  Μ. Γιαννοπούλου 6974072440 , 6973801992 Β. Λιάρτης και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις εξής διευθύνσεις, Maitaped@gmail.com,  basliartis@gmail.com και από ώρα 19:00 μ.μ. έως 20:00μ.μ.

ΚΟΙΝ.:                                                                                 

1) Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ 
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                                                 
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                                             
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                                                               
4) Σωματεία, Συλλόγους.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ