Έκτακτα μέτρα εξυπηρέτησης κοινού στο Γραφείο ΟΑΕΔ του Δήμου Λοκρών

Αταλάντη, 16.03.2020

Έκτακτα μέτρα εξυπηρέτησης κοινού στο Γραφείο Ανταποκριτή ΟΑΕΔ
Δήμου Λοκρών στο πλαίσιο της λήψης προληπτικών μέτρων για την
αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού (
COVID -19)

Στο πλαίσιο της αναγκαιότητας λήψης προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διασποράς τουκορωνοϊού λόγω συγχρωτισμού,αλλά και την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων του πολίτη, ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 την εξυπηρέτηση του κοινού μόνο μέσω προγραμματισμένου ραντεβού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν το αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr/menoumespiti επιλέγοντας το ΚΠΑ2 Λαμίας και την κατηγορία του αιτήματος:

1) εγγραφή στο μητρώο ανέργων ή / και
2) εγγραφή για τακτική επιδότηση ανεργίας. Στη συνέχεια θα λαμβάνουν email ή τηλεφωνική κλήση από το ΚΠΑ2 Λαμίας και θα καλούνται συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα για να εξυπηρετηθούν από το Γραφείο Ανταποκριτή ΟΑΕΔ Δήμου Λοκρών στην Αταλάντη.