'Αδειες Άσκησης Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου - Απόφαση Δ.Σ.

ellhnikh-dhmokratia 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Αταλάντη 20/3/2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                Αριθμ. Πρωτ. 5179
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

          Ο Δήμος Λοκρών , με την 2/4/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ. , την 5/40/2020 απόφαση της Ο.Ε. και την 3/49/2020 απόφαση του Δ.Σ. ενημερώνει :

Καθορίζει τον αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου που πρόκειται να χορηγηθούν για το έτος 2020 στο Δήμο Λοκρών , καθώς και η χωροθέτηση των θέσεων άσκησης της δραστηριότητας να είναι ως εξής:

Επισυνάπτεται ολόκληρο το έγγραφο σε μορφή pdf όπου φαίνεται ο αριθμός των θέσεων καθώς και η χωροθέτηση τους.