18-1-2014 - Διεξαγωγή της Έκτης διάλεξης στα πλαίσια των Μαθημάτων του Τέταρτου Κύκλου Σπουδών, στη Θεματική ενότητα: « Ιστορία Λοκρών » - LokrisNews

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Αταλάντη 18 Ιανουαρίου 2014

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ενημερώνει  για την διεξαγωγή της Έκτης διάλεξης στα πλαίσια των Μαθημάτων του  Τέταρτου Κύκλου Σπουδών,  στη Θεματική ενότητα: « Ιστορία Λοκρών ».

 

την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014 και  ώρα 7:30μμ,

στην Αίθουσα Διαλέξεων του Κωνσταντίνειου Πνευματικού Κέντρου, με ομιλήτρια:

την κα. Aleydis Van de Moortel (Πανεπιστήμιο Τενεσή, Η.Π.Α.)

 

με θέμα εισήγησης:

Ο προϊστορικός οικισμός του Μήτρου στην Τραγάνα Λοκρίδας: το πλοίο και άλλα σημαντικά ευρήματα.

 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ 
            ΔΗΜΑΡΧΟΣ
        ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ