10 Μαϊου 2013 : Γεώργιος Τσάρας, "H Τέχνη και ο Άνθρωπος μέσω της προσωπικής αναζήτησης, της γλυπτικής δημιουργίας και διδασκαλίας"

Βιογραφικό Καθηγητή: 
Τίτλος Εισήγησης: 
H Τέχνη και ο Άνθρωπος μέσω της προσωπικής αναζήτησης, της γλυπτικής δημιουργίας και διδασκαλίας