24 Μαϊου 2013 : Σπυρίδων Μοσχονάς, "Εισαγωγή στους νόμους του Πλάτωνα"

Βιογραφικό Καθηγητή: 
Τίτλος Εισήγησης: 
Εισαγωγή στους νόμους του Πλάτωνα