7 Ιουνίου 2013 : Ευάγγελος Χίνης, "Τεχνολογική Ανάπτυξη και Πολιτισμός"

Βιογραφικό Καθηγητή: 
Τίτλος Εισήγησης: 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Πολιτισμός