18 Ιανουαρίου 2013 : Δημήτριος Κάτσικας," Έρευνα και Τεχνολογία, Οικονομική Ανάπτυξη και Κρίση"

Βιογραφικό Καθηγητή: 
Τίτλος Εισήγησης: 
Έρευνα και Τεχνολογία, Οικονομική Ανάπτυξη και Κρίση
Διάλεξη -Συνημμένα Αρχεία: